Реклама в інтернеті Ви знаєте, що Інтернет і саме Ваш сайт має приносити прибуток? Але для цього треба збільшити відвідуваність Вашого сайту. Для досягнення цієї мети пропонуємо Вам комплекс заходів. А саме... Медіапланування Це комплекс міроприємств Рекламної кампанії , який проводиться з метою залучення уваги користувачів до товарів чи послуг, які надаються рекламодавцем. План Рекламної кампанії розробляється індивідуально для кожного рекламодавця і складається з планування, проведения кампании (з коррекцією плану за необхідністю) і оцінки результатів. Пошукова оптимізація сайтів Понад 85% користувачів знаходять сайти через пошукові системи, тобто за запитом. Більшість користувачів переглядає лише 2-3 сторінки результатів пошуку. Як не загубитись серед мільйонів сайтів? Для цього існує пошукова оптимізація сайту. За допомогою комплексу міроприємств ми зможемо вивести Ваш сайт на перші сторінки пошуковиків. Контекстна реклама Дуже ефективний вид реклами, в якому рекламодавець платить саме за прямий перехід за текстовим або графічним посиланням на його сайт. При покупці ключових слів в пошукових системах посилання виводиться на верхні позиції. Контекстна реклама є елементом оптимізації і залежить від тривалості ведення кампанії. Банерна (медіа) реклама в інтернеті Основною метою банерної реклами є створення необхідного іміджу Рекламодавця в мережі Інтернет. Інструментом медіа-реклами є банер, який представляє собою статичне або анімаційне рекламне зображення із посиланням на сайт Рекламодавця. Веб-дизайн Це саме і є створення «обличчя» вашого сайту, тобто графічне оформлення веб-сторінок. Під веб-дизайном ми розуміємо не тільки створення графічних елементів для сайту, але і проектування його структури, навігації тощо. Нами створено більше 100 сайтів від типу «візитка» до корпоративного представництва в Інтернет. Кредом нашої дизайн-студії є «Якість, Надійність, Престижність». Реєстрація доменів Тобто надання кодового позначення визначеної області учасників інтернет. Надаємо можливість визначення домену декількох рівнів, починаючи з першого, не тільки за географічною ознакою, а і за направленістю сайту — наприклад, .com для комерційних, .org для некомерційних, .edu для освітницьких організацій. Хостинг Послуга по виділенню місця для Вашого сайту на сервері. В цю послугу також входить надання місця для поштової кореспонденції, баз даних і т. д., а також підтримка функціонування відповідних сервісів.

Преимущества веб-сайта

Веб-сайт представляет из себя пакет html-страниц, на которых представлена информация о товарах, услугах и т.д. Эти страницы размещаются на веб-сервере и имеют обусловленный адрес (URL). Расположение на сервере называется хостингом.

Первой и самой важной функцией веб-сайтов является реализация услуг и товаров, выдача необходимой пользователям информации. Независимо от количества страниц на сайте, он обязан работать рекламной площадкой для развития бизнеса: будь то сайт-визитная карточка, настоящий интернет-магазин который будет продавать продукты питания или радиоуправляемые модели.

С помощью интернет-магазина ви сумеете увеличить прибыль, например, своего уже существующего обычного магазина который, предположим, занимается продажей наборов для авиа-моделирования. При этом вам не нужно будет увеличивать площадь, покупать оборудование. А ваши радиоуправляемые вертолеты, будут продаватся намного быстрее. Это неоспоримое преобладание веб-сайтов пред другими средствами массовой информации.

Основным преимуществом веб-сайта является его информативность, его доступность в все время суток, осуществимость располагать на нем видео, снимок, тексты: всевозможную медийную информацию. Другими, не меньше важными преимуществами, являются оперативность, насущность предоставления информации и реальность ведения бизнеса с помощью веб-сайта. Это экономит человеческие средства и время на разговоры по телефону. Чем актуальнее данные на сайте, тем больше симпатичность сайта для пользователя. Нужно как можно чаще возобновлять информацию на сайте, дополнять новую.

Используя на веб-сайте анкетирование и опросы, вы сможете находиться в курсе всех событий, немедленно и без каких-либо дополнительных затрат обретать отзывы и комментарии своих клиентов. Это очень ценная информация, ежели вы привыкли принимать во внимание мнения клиентов о своем бизнесе.

Никакой иной медиа-обладатель не ловок выдержать сравнение с веб-сайтом