Реклама в інтернеті Ви знаєте, що Інтернет і саме Ваш сайт має приносити прибуток? Але для цього треба збільшити відвідуваність Вашого сайту. Для досягнення цієї мети пропонуємо Вам комплекс заходів. А саме... Медіапланування Це комплекс міроприємств Рекламної кампанії , який проводиться з метою залучення уваги користувачів до товарів чи послуг, які надаються рекламодавцем. План Рекламної кампанії розробляється індивідуально для кожного рекламодавця і складається з планування, проведения кампании (з коррекцією плану за необхідністю) і оцінки результатів. Пошукова оптимізація сайтів Понад 85% користувачів знаходять сайти через пошукові системи, тобто за запитом. Більшість користувачів переглядає лише 2-3 сторінки результатів пошуку. Як не загубитись серед мільйонів сайтів? Для цього існує пошукова оптимізація сайту. За допомогою комплексу міроприємств ми зможемо вивести Ваш сайт на перші сторінки пошуковиків. Контекстна реклама Дуже ефективний вид реклами, в якому рекламодавець платить саме за прямий перехід за текстовим або графічним посиланням на його сайт. При покупці ключових слів в пошукових системах посилання виводиться на верхні позиції. Контекстна реклама є елементом оптимізації і залежить від тривалості ведення кампанії. Банерна (медіа) реклама в інтернеті Основною метою банерної реклами є створення необхідного іміджу Рекламодавця в мережі Інтернет. Інструментом медіа-реклами є банер, який представляє собою статичне або анімаційне рекламне зображення із посиланням на сайт Рекламодавця. Веб-дизайн Це саме і є створення «обличчя» вашого сайту, тобто графічне оформлення веб-сторінок. Під веб-дизайном ми розуміємо не тільки створення графічних елементів для сайту, але і проектування його структури, навігації тощо. Нами створено більше 100 сайтів від типу «візитка» до корпоративного представництва в Інтернет. Кредом нашої дизайн-студії є «Якість, Надійність, Престижність». Реєстрація доменів Тобто надання кодового позначення визначеної області учасників інтернет. Надаємо можливість визначення домену декількох рівнів, починаючи з першого, не тільки за географічною ознакою, а і за направленістю сайту — наприклад, .com для комерційних, .org для некомерційних, .edu для освітницьких організацій. Хостинг Послуга по виділенню місця для Вашого сайту на сервері. В цю послугу також входить надання місця для поштової кореспонденції, баз даних і т. д., а також підтримка функціонування відповідних сервісів.

Автоматичний аналіз коефіцієнтів фінансово-економічної діяльності

Перехід до ринку підвищує значення економічного діагностування економічного стану підприємств, його основну ціль та завдання. Через це у наш час економічний аналіз діяльності підприємства проходить в декілька етапів, містить:

- загальне дослідження економічних процесів, яке потребує вивчення прояву економічних норм економіки і категорії ринкового середовища;
- комплексний аналіз середовища діяльності підприємства;
- бюджетування, прогнозування та пошук напрямків і можливостей ефективного використання коштів в найближчий період;
- розробка пропозицій в результаті проведення фінансового діагностування.

фінансова діагностика робить можливим вчасно моніторити роботу організації та його підрозділів, визначити причини погіршення діяльності і наявні резерви, уможливлює значне удосконалення рівня всієї економічної роботи робить її вагомим стимулом для розвитку науково-технічного прогресу. Моніторинг економічної діяльності для більшості місцевих установ – складна робота, тому фінансові відділи часто запрошують сторонні спеціалізовані організації для проведення діагностування діагностування фінансово-економічного стану підприємства.

Компанія "Інтелект Нова" випустила на ринок новий продукт - програму, що дозволяє проводити автоматизоване діагностування діяльності підприємства. Ми даємо можливість миттєво аналізувати:

- фінансову діяльність підприємства;
- техніко-економічні показники;
- формування прибутку та дослідження впливу основних факторів на нього;
- рух грошових коштів;
- капітал підприємства;
- розробляти планові показники;
- складати бізнес-плани.

Аналіз проводиться в динаміці за три останніх роки.

Комплексний аналіз проводиться одним натиском кнопки. Для цього достатньо заповнити статті балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів на нашому сайті, вибрати напрямок що потрібно проаналізувати. Результат аналізу ви отримуєте у формі звіту, який можна перенести у привичний Word. Ми аналізуємо методами порівняння, вертикального , трендового та кореляційно-регресійного аналізу. Крім основних показників, які дають змогу оцінити фінансовий стан організації, ви маєте змогу отримати і описи до таблиць, які показують методику обчислення коефіцієнтів. Програму автоматизованого аналізу також можна використовувати для створення бізнес-плану підприємства. Ми аналізуємо основні показники ефективності інвестиційного проекту визначаємо можливість повернення позики за рахунок отриманих власних прибутків. Поточні бізнес-плани клієнти використовують для отримання позик в комерційних банках.

Орієнтовна вартість проведення аналізу діяльності в динаміці – від 10 до 100 грн.